NOMIA, z. ú.

Název organizace:
NOMIA, z. ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
03087379
Adresa organizace:
Edvarda Beneše 575, 500 12 Hradec Králové
Telefon:
Webová adresa:
www.nomiahk.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Královéhradecký krajPardubický kraj
Nabytí právní moci akreditace:
15. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-127847-4/OPK-2021
Účinnost akreditace:
15. září 2021 – 15. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt: NOEMI.

Posláním je rozvoj, výchova a vzdělávání rodičů a dětí ze znevýhodněného prostředí.

Projektem je podpora primární prevence oblasti vzniku patologických jevů v rodinách.

Dobrovolníky jsou především studentky vysokých škol.

Dobrovolníci se budou věnovat dětem – volnočasové aktivity, schůzky, výlety, apod. Rovněž budou zajišťovat drobnější akce: den dětí, pohádkový pochod lesem apod.

Dobrovolníci budou proškoleni, pojištěni, supervidováni a bude s nimi uzavřená smlouva.

Organizace plánuje ročně vyslat 30 dobrovolníků.