Nová škola, o.p.s.

Název organizace:
Nová škola, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
25768867
Adresa organizace:
Křižíkova 244/6, 186 00 Praha 8
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšin
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
18. května 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV- 58641-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
18. května 2022 – 18. května 2026

Organizace má akreditovaný program "Společně v knihovně".

Organizace nabízí nízkoprahovou první pomoc se školní přípravou a pomáhá knihovnám zvyšovat jejich komunitní a integrační potenciál.

Záměrem programu je propojit knihovnu - přirozené kulturní a komunitní centru žáky okolních základních škol a dobrovolníky.

V knihovně je vyhrazeno místo, na kterém jsou v pravidelných časech k dispozici dobrovolníci, připraveni pomoci se školní přípravou každému dítěti, které bude mít zájem.

Program je doplně o volnočasové aktivity a workshopy ingergarační aktivty.

Program vznikl ve spolupráci Nové školy a metodiků Národní knihovny ČR a Městské knihovny v Praze v roce 2013.

Dobrovolníci pomáhají, doučují i online.

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.