NOVÁ TROJKA, z.s.

Název organizace:
NOVÁ TROJKA, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
26594161
Adresa organizace:
Jeseniova 519/19, 130 00 Praha 3
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Hlavní město Praha
Nabytí právní moci akreditace:
4. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-122086-4/OPK-2023
Účinnost akreditace:
4. září 2023 – 4. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolnický tým Nové Trojky“.

 

Cílem projektu je navázat na úspěšný projekt z předchozích let a pokračovat v budování udržování zázemí pro dynamické společenství lidí, kteří se věnují zajišťování volnočasových programů pro rodiče s dětmi, a přispívat k rozvoji komunitního život na Praze 3.

 

Dobrovolníci ve sdružení zajišťují služby při volné herně, vedou a pomáhají vést pravidelné programy centra, připravují a organizují tradiční akce sdružení určené pro veřejnost. Dále dobrovolníci spolupracují při tvorbě časopisu Brepta, spoluorganizují jarní a podzimní burzy, organizují Literární klub U knihomola, pečují o předzahrádku a realizují tzv. dobrovolnické pátky“ určené ostatním členům dobrovolnického týmu – v rámci něhož probíhají např. výtvarné, keramické a jiné worshopy.

 

Typickým dobrovolníkem je rodič s dítětem od 0 do 5 let na rodičovské dovolené – nejčastěji matka, ve věku od 10-40 let se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Dobrovolnice v Nové Trojce působí většinou po dobu 1 – 2 let, do doby než jejich dítě nastoupí do mateřské školy a rodič do zaměstnání.

 

Dobrovolníci jsou školeni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.