Oblastní charita Chrudim

Název organizace:
Oblastní charita Chrudim
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
43498485
Adresa organizace:
Školní nám. 56, 537 01 Chrudim
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách
Povaha dobrovolnické služby:
Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Pardubický kraj
Nabytí právní moci akreditace:
4. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-122137-6/OPK-2023
Účinnost akreditace:
4. září 2023 – 4. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt: „Jednorázové aktivity“.

 

Dobrovolníci jsou zapojení do celorepublikových jednorázových dobrovolnických aktivit: např. Ukliďme Česko, Ukliďme svět, Národní potravinová sbírka, Den Země a další.

Dále jsou dobrovolníci zapojeni do krátkodobých aktivit Farní Charity Chrudim: Tříkrálová sbírka, Den Charity apod.

 

Dále dobrovolníci pomáhají při benefiční akci Čertovská dražba v obecně prospěšné organizací Rytmus o.p.s. Chrudim.

Dále pomáhají při Zahradních slavnostech, při jednorázových výletech s klienty v lůžkovém a sociálním centru o.p.s. Chrudim.

 

Pomoc při jednorázových výletech s klienty, pomoci s adventním koncertem a čtením, pomoc při Velikonocích dobrovolníci poskytují v Senior rezidenci Chrudim.

 

Dále dobrovolníci pomáhají i v MŚ a ZŠ Na rovině – pomoc s přípravou na školní rok, při výletech apod.

 

Dobrovolníci jsou většinou studenti, senioři a nezaměstnaní, anebo maminky na mateřské dovolené.

 

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni.