Oblastní charita Chrudim

Název organizace:
Oblastní charita Chrudim
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
43498485
Adresa organizace:
Školní nám. 56, 537 01 Chrudim
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
ORP
Nabytí právní moci akreditace:
19. září 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-134250-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
19. září 2022 – 19. září 2026

Organizace má akreditovaný program: "Provázení a aktivizační činnost“. v ORP Chrudim.

Organizace vysílá dobrovolníky do svých zařízení, aby ulehčili svým klientům - seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Dále vysílá organizace dobrovolníky i do jiných přijímajících organizací na Chrudimsku, za seniory a osobami se zdravotním postižením.

Dobrovolníci s nimi tráví volný čas: povídání, společenské hry, přednášky, čtení z Bible, procházky apod.

Dobrovolníci působí i v rodinách osamělých seniorů.

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi sepsaná smlouva.