Oblastní charita Hradec Králové

Název organizace:
Oblastní charita Hradec Králové
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
45979855
Adresa organizace:
Komenského 266, 500 03 Hradec Králové
Telefon:
Webová adresa:
www.charitahk.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc nezaměstnanýmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofáchPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Sbírková ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Královéhradecký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
15. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-109691-7/OPK-2021
Účinnost akreditace:
15. září 2021 – 15. září 2025

Organizace má akreditovaný programu „Dobrovolnická služba Oblastní charity Hradec Králové“.

Cílem projektu je komplexní řešení zapojení dobrovolníků do sociálních služeb poskytovaných Oblastní charitou Hradec Králové. Dobrovolníci jsou připravování koordinátorem a jsou vysílání do jednotlivých středisek Charity, kde se ve spolupráci s týmem pracovníků pod vedením vedoucího příslušného zařízení podílí na zajišťování pomoci lidem v obtížných životních situacích.

Hlavní oblasti pomoci dobrovolníků: pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením – zapojení dobrovolníků do činnosti střediska Charitní pečovatelské služby a střediska Charitní ošetřovatelské služby a Střediska rané péče Sluníčko.

Pomoc lidem bez domova, klientům služeb azylových domů (Domova pro matky s dětmi a Domu Matky Terezy – Středisko sociálních služeb pro lidi bez domova), sociálního šatníku v Hradci králové, Poradny pro lidi v tísni, Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím.

Sbírky, kulturní, propagační a benefiční akce ve prospěch programů na pomoc lidem v nouzi a obtížných životních situacích.

Dobrovolníci jsou vyhledávání mezi studenty seniory, ženami na mateřské a rodičovské dovolené, nezaměstnanými.