Oblastní charita Jičín

Název organizace:
Oblastní charita Jičín
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
73633755
Adresa organizace:
Na Jihu 553, 506 01 Jičín
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Krátkodobá ?Sbírková ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Královéhradecký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-134547-5/OPK-2023
Účinnost akreditace:
27. září 2023 – 27. září 2027

Organizace má akreditovaný program Krátkodobé dobrovolnictví.

 

Dobrovolnické služby jsou vykonávány jak pro vnitřní potřebu Oblastní charity Jičín, tak pro jiné přijímající organizace v regionu.

Dobrovolníci se účastní těchto akcí: chov včel a prodej medu, Tříkrálová sbírka, Sociální podnik Veronika, Charitní šatník, Potravinový sklad, Festival Jičín - město pohádky, Sbírka potravin pod. 

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištění a je s nimi uzavřená smlouva.