Oblastní charita Kutná Hora

Název organizace:
Oblastní charita Kutná Hora
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
49543547
Adresa organizace:
Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofáchPomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Sbírková ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Středočeský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-185591-12/OPK-2022
Účinnost akreditace:
1. ledna 2023 – 1. ledna 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolníci v charitě“. 

0blastní charita Kutná Hora patří v regionu k největším neziskovým organizacím v oblasti sociálně humanitárních služeb. Dobrovolníky využívá při činnostech, které směřují k prospěchu celé organizace (dobrovolníci pro tříkrálovou sbírku a na jednorozené akce) i pro činnosti jednotlivých středisek (např. instruktoři v dětských programech, doučování dětí, volnočasové aktivity pro děti, pomocné práce v charitním šatníku).

Dobrovolníky jsou převážně studenti, absolventi škol, důchodci nebo matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní. Od roku 2005 vykonávají dobrovolnickou službu v akreditovaném režimu.

Dobrovolníci procházejí školením, věnuje se jim koordinátor, mají supervizi, jsou pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.