Oblastní charita Kutná Hora

Název organizace:
Oblastní charita Kutná Hora
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
49543547
Adresa organizace:
Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Středočeský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-185591-13/OPK-2022
Účinnost akreditace:
1. ledna 2023 – 1. ledna 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolníci v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb“.

Organizace vysílá dobrovolníky do přijímajících organizací: ÚSP Barbora Kutná Hora, Domov důchodců Čáslav, Domov Na Hrádku, Městská nemocnice Čáslav. (Nevysílá do Oblastní nemocnice Kolín a.s.)

Jako dobrovolníci působí většinou lidé středního věku a důchodkyně, popř. studenti v rámci kulturních programů.

Dobrovolníci jsou většinou společníci pacientů, pomáhají při volnočasových aktivitách, vyrábí rukodělné výrobky pro nemocnici, podílejí se na propagaci a prezentací, sbírají byliny apod.

Ročně je zapojeno 10 – 15 dobrovolníků v kategorii dobrovolník společník a pomocník a cca 5 dobrovolníků v rámci krátkodobého zajištění kulturních pořadů a 5 dobrovolníků pro podpůrné aktivity (sbírání byli, rukodělné práce apod.).

Dobrovolníci jsou pojištěni, proškoleni, je s nimi uzavřena smlouva, věnují se jim koordinátoři.