Oblastní charita Náchod

Název organizace:
Oblastní charita Náchod
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
46524282
Adresa organizace:
Mlýnská 189, 547 01 Náchod
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
ORP
Nabytí právní moci akreditace:
28. listopadu 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-167060-9/OPK-2022
Účinnost akreditace:
28. listopadu 2022 – 28. listopadu 2026

Organizace má akreditovaný program: "Dobrovolnictví na Náchodsku".

Organizace je zároveň vysílající a přijímající, tj. dobrovolníky vybírá, školí, eviduje, pojišťuje a uzavírá s nimi smlouvu pro svá střediska.

Dobrovolníci mohou vykonávat různorodé aktivity ve prospěch klientů Oblastní charity Náchod, např. rozhovory, procházky, návštěvy kulturních či sportovních akcí, výtvarné dílny, přednášky, hraní společenských her, výuka na PC, zajištění provozu humanitárního skladu apod.

Místem výkonu je ORP Náchod.