Oblastní charita Pardubice

Název organizace:
Oblastní charita Pardubice
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
46492160
Adresa organizace:
V Ráji 732, 530 02 Pardubice
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Pardubický kraj
Nabytí právní moci akreditace:
19. září 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-135268-7/OPK-2022
Účinnost akreditace:
19. září 2022 – 19. září 2026

Organizace má akreditovaný projekt „Pomoc rodinám s dětmi“.

 

 

V rámci projektu se dobrovolníci věnují dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Pomáhají jim především s přípravou do školy, vedou kreativní zájmové kroužky, případně připravují jiné volnočasové aktivity. V případě potřeby dobrovolníci dětem během prázdnin pomáhají také s přípravou na opravné zkoušky.

Dobrovolníci se s dětmi scházejí dlouhodobě zpravidla jednou týdně. Průběh doučování konzultují se sociálními pracovnicemi.

V projektu je zapojeno cca 40 dobrovolníků.

Dobrovolníci jsou pojištění, proškoleni a je s nimi uzavřená smlouva.