Oblastní charita Pardubice

Název organizace:
Oblastní charita Pardubice
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
46492160
Adresa organizace:
V Ráji 732, 530 02 Pardubice
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Krátkodobá ?Sbírková ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Pardubický kraj
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-135223-4/OPK-2023
Účinnost akreditace:
27. září 2023 – 27. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt Sbírkové aktivity.

Dobrovolníci se podílejí především na realizaci Tříkrálové sbírky ve prospěch potřebným.  Dále se podílejí na Potravinové sbírce, dalších materiálních sbírkách a v rámci benefičních akcí (Charitní ples, výroba adventních věnců apod.