Oblastní charita Pardubice

Název organizace:
Oblastní charita Pardubice
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
46492160
Adresa organizace:
V Ráji 732, 530 02 Pardubice
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Pardubický kraj
Nabytí právní moci akreditace:
19. září 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-135268-8/OPK-2022
Účinnost akreditace:
19. září 2022 – 19. září 2026

Organizace má akreditovaný projekt „Volnočasové programy“.

 

 

V rámci projektu se dobrovolníci setkávají s klienty Charitních odlehčovacích služeb Červánky nebo Charitní pečovatelské služby a osobní asistence Oblastní charity Pardubice. Jejich obsahem jsou rozhovory se seniory a s osobami se zdravotním postižením, jejich doprovod na procházkách po okolí, předčítání z knihy, společné luštění křížovek, ruční práce apod.

Druhou oblastí projektu je pomoc při organizačním zajištění veřejných akcí: např. Šití kostýmů využívaných při Tříkrálové sbírce apod.

V projektu je zapojeno cca 20 dobrovolníků.

Dobrovolníci jsou pojištění, proškoleni a je s nimi uzavřená smlouva.