Oblastní charita Polička

Název organizace:
Oblastní charita Polička
Právní forma:
právnická osoba církve
IČ:
49325515
Adresa organizace:
Vrchlického 16, 572 01 Polička
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-101674-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný projekt: „Dobrovolnické centrum Oblastní charity Polička“.

 

Jedná se o nové dobrovolnické centrum, které organizace plánuje otevřít k 1. lednu 2022.

Dobrovolníci budou působit v charitě, ale i dalších přijímajících organizacích.

Dobrovolníci se budou podílet na zajištění sbírek, dále budou společníky klientů, budou doučovat děti, budou pomáhat při smysluplném trávení volného času klientů charity a dalších organizací v regionu.

Dobrovolníci budou proškoleni, pojištění a bude s nimi uzavřená smlouva.