Oblastní charita Trutnov

Název organizace:
Oblastní charita Trutnov
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
43465439
Adresa organizace:
Dřevařská 339, 541 03 Trutnov
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Královéhradecký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
29. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-103637-7/OPK-2021
Účinnost akreditace:
29. září 2021 – 29. září 2025

Organizace má akreditovaný program „Dobrovolnický program - Kopretina“. 

 

Dobrovolníci v tomto programu věnují svůj čas nemocným. Nemocné navštěvují pravidelně a dlouhodobě, stávají se tak společníky, kteří naslouchají, povídají si s pacienty, předčítají a hrají společenské hry. Charakter činnosti se podobá běžné návštěvě.

Pokud zdravotní stav pacienta dovolí, je i možný doprovod v rámci areálu na procházku.

Někteří dobrovolní se mohou spolupodílet na rukodělných činnostech pacientů.

Dobrovolníci jsou většinou středoškoláci, jsou vyškoleni, pojištěni a je s nimi sepsaná smlouva.