Oblastní charita Trutnov

Název organizace:
Oblastní charita Trutnov
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
43465439
Adresa organizace:
Dřevařská 339, 541 03 Trutnov
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Královéhradecký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
29. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-103637-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
29. září 2021 – 29. září 2025

Organizace má akreditovaný program „Dobrovolnický program - Michaela“.

Přínosem projektu je zkvalitnění života, zmírnění osamělosti a integraci do společnosti klientů Oblastní charity Trutnov, tak i dalších přijímajících organizací:

Příjemci dobrovolnické služby jsou především osoby sociálně slabé a vyloučené, osoby s tělesně a mentálním postižením, senioři.

Dobrovolníci jsou převážně středoškoláci, pomáhají klientům s volnočasovými aktivitami, pomáhají při pořádání různých kulturních, společenských, sportovních anebo charitativních akcích. Organizačně i časově odlehčují pečující rodině nebo instituci - doprovodné dobrovolné aktivity.

Dobrovolníci jsou pojištěni, proškoleni a je s nimi uzavřena smlouva