Oblastní charita Trutnov

Název organizace:
Oblastní charita Trutnov
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
43465439
Adresa organizace:
Dřevařská 339, 541 03 Trutnov
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Královéhradecký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
29. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-103637-6/OPK-2021
Účinnost akreditace:
29. září 2021 – 29. září 2025

Organizace má akreditovaný program „Dobrovolnický program - Štěpán“. 

 

Posláním je pomoci s vytvářením smysluplných volnočasových aktivit v zařízeních pro děti a mládež, doučování, pomoc s adaptací a integrací dětí mezi vrstevníky, preventivně působit proti sociálnímu vyloučení dětí a mládeže a eliminovat patosociální chování. Pomoc dobrovolníků při organizaci výletů, kulturních nebo sportovních akcí apod.

Dobrovolníci působí jako v Oblastní charitě Trutnov, tak i v dalších přijímajících organizacích:

  • Mateřské centrum Karolínka, o.s.
  • Most k životu o.p.s.
  • Mateřská školka speciální, Na Struze 124, Trutnov
  • RIAPS – Shelter a další

Dobrovolníci jsou většinou středoškoláci, jsou vyškoleni, pojištěni a je s nimi sepsaná smlouva.