Oblastní charita Uherský Brod

Název organizace:
Oblastní charita Uherský Brod
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
48489336
Adresa organizace:
Mariánské náměstí 13, 688801 Uherský Brod
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Sbírková ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Zlínský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-127999-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolnické centrum STOPA.

 

Posláním je umožnit osobám, které mají zájem dobrovolně a bez nároku na odměnu poskytnout pomoc, podporu, čas a energii lidem, kteří takovou pomoc potřebují, tuto činnost koordinovat.

Cílem je pak zprostředkovat a koordinovat dobrovolnickou činnost v zařízeních Oblastní charity Uherský Brod.

Dobrovolníci pomáhají ke zkvalitňování poskytovaných služeb organizace. Předčítají klientů, chodí s nimi na procházky, pomáhají s vyplněním volného času. Dále pomáhají např. v Terapeutické dílně, doprovází klienty na různé akce.

Zároveň dobrovolníci pomáhají při jednorázových aktivitách organizace: Tříkrálová sbírka, vánoční besídky, charitní ples, pečení cukroví…).

Dobrovolnici jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi sepsaná smlouva.