Oblastní charita Uherský Brod

Název organizace:
Oblastní charita Uherský Brod
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
48489336
Adresa organizace:
Mariánské náměstí 13, 688801 Uherský Brod
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-127999-6/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolníci při mimořádné události“.

 

Dobrovolníci pomáhají při přírodních, ekologických, humanitárních katastrofách na území celé České republiky, před. však na území Arcidiecéze Olomouc.

Organizace je součástí IZS.

Dobrovolnici jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi sepsaná smlouva.