Okamžik. z.ú.

Název organizace:
Okamžik. z.ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
70837791
Adresa organizace:
Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženým
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
31. července 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV- 93730-7/OPK-2023
Účinnost akreditace:
31. července 2023 – 31. července 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolnické centrum“.

 

 

Od roku 2001 se Okamžik systematicky věnuje rozvíjení dobrovolnického projektu zaměřeného na pomoc lidem se zrakovým postižením. Dobrovolníci poskytují pomoc a podporu nevidomým klientů jednorázovou i dlouhodobě opakovanou.

 

DC organizuje i nejrůznější tematická setkání pro dobrovolníky a klienty – vzdělávací a komunitně orientované akce.

 

Činnost dobrovolníků zapojených do projektu Dobrovolníci v Okamžiku přispívá k odstranění nebo zmírnění důsledků zrakového postižení, poskytování dlouhodobé pravidelné pomoci dobrovolníka stálému nevidomému klientovi nebo jednorázových doprovodů různým nevidomým klientům.

 

Příležitostně se zapojují dobrovolní v rámci své angažmá při organizace osvětových akcí pro veřejnost, při organizování kulturních a společenských akcí apod.

 

Dobrovolníci jsou pojištěni, vyškoleni.

V akreditovaném režimu, projektu, využívá organizace dobrovolníky pro svou vlastní činnost.