Open House Praha, z.ú.

Název organizace:
Open House Praha, z.ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
03034992
Adresa organizace:
Bubenečská 347/25, 160 00 Praha 6
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizacíPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
29. listopadu 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-167014-8/OPK-2022
Účinnost akreditace:
29. listopadu 2022 – 29. listopadu 2026

Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolníci pro Open House Praha.

 

Dobrovolníci pomáhají organizaci při návštěvních dnech otevřených domů v hl. m. Praha. Pomáhají s průvodcovskými službami, pomáhají při přepravě osob s ZTP, pomáhají rodinám s dětmi apod.

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.