Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Název organizace:
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
45768676
Adresa organizace:
Kovářská 4, 190 00 Praha 9
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
11. srpna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-112215-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
11. srpna 2022 – 11. srpna 2026

Organizace má akreditovaný projekt: „Dobrovolnický program OPU.“

 

Cílem programu dobrovolnické služby OPU je zajistit sociální a kulturní integraci žadatelů o mezinárodní ochranu, uprchlíků, imigrantů (cizinců) a podpořit jejich aktuální psycho-sociální situaci. Za cílovou skupinu jsou považováni cizinci, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí.

Projekt obsahuje skupinovou práci dobrovolníků s žadateli o mezinárodní ochranu, při kterých dobrovolníci připravují pro žadatele a azylanty volnočasový program, například sportovní odpoledne, výtvarné a divadelní dílny, dílny ručních prací, hry pro děti a podobně. Součástí jsou i výlety mimo zařízení, kde jsou klienti ubytováni. Cílovou skupinou jsou zejména děti a ženy.

Dále projekt obsahuje individuální práci dobrovolníků s cizinci - dobrovolník a cizinec tvoří stabilní a pokud možno věkově homogenní dvojici, většinou stejného pohlaví. Dobrovolník pomáhá klientovi s organizací volného času; pomocí volnočasových aktivit ho seznamuje s životem v České republice a kulturními specifiky české společnosti.

V individuální práci dobrovolníků s klienty jsou však preferováni ti zájemci o dobrovolnickou službu, kteří jsou schopni věnovat se stabilně klientům alespoň jeden rok.

Dobrovolníci jsou pojištěni, proškoleni a je s nimi uzavřená smlouva.