Otevřená OKNA, z.ú.

Název organizace:
Otevřená OKNA, z.ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
26633582
Adresa organizace:
Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Jihočeský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
14. září 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-134191-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
14. září 2022 – 14. září 2026

Organizace má akreditovaný mentoringový program Pět P.

Tento program realizuje organizace ve spolupráci s Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci od roku 2003. Každoročně má program 10 - 12 dvojic, na projektu pracuje koordinátorka, supervizorka a externí spolupráce probíhá s psycholožkou v oblasti diagnostiky dítěte.

Program Pět P je sociálně preventivní program pro děti ve věku 6-15 let, kterým by jakýmkoliv způsobem mohl prospět hodnotný vztah s další dospělou osobou – dobrovolníkem. Program nabízí pomoc neorganizovaným dětem a mládeži, které v běžném kolektivu těžko hledají kamaráda, často jde o děti s fyzickým nebo mentální handicapem. Cílem je integrovat tyto děti do běžné společnosti a program Pět P jim může pomoci běžným způsobem navazovat přátelské vztahy, naučit se komunikovat, čelit problémům ve skupině.

Program funguje na principu přátelského vztahu mezi jedním dítětem a dobrovolníkem. Dvojice spolu tráví 2-3 hodiny volného času týdně různými volnočasovými aktivitami.

Dobrovolník je starší 18 let, prošel výcvikem a má zájem a předpoklady pro práci s dětmi.