Paspoint, z.ú.

Název organizace:
Paspoint, z.ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
26589907
Adresa organizace:
Anenská 10/10, 602 00 Brno
Telefon:
Webová adresa:
www.paspoint.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
6. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-109646-6/OPK-2023
Účinnost akreditace:
6. září 2023 – 6. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt. „Dobrovolníci podporují děti a mladé lidi s PAS při volnočasových aktivitách“.

 

Cílem je zkvalitnění života lidí s tímto handicapem, postupné začleňování do společnosti, spolupráce s rodinou, zvyšování povědomí veřejnosti o této problematice a rozvoj sociálních dovedností, a to ve službách organizace.

Prostřednictvím pomoci dobrovolníků pomáhá organizace lidem s PAS a jejich rodinám aktivně trávit volný čas a integrovat se do majoritní společnosti. Děti mají díky dobrovolníkům možnost trávit svůj volný čas aktivně a mimo rodinné prostředí. Rodina má možnost odpočinout si od neustálé péče o dítě s postižením a má prostor věnovat se jeho sourozencům.

Dobrovolník například doprovází dítě s PAS do kroužku, vodí jej ze školy domů, popř. z domu do školy, apod. Umožňuje mu tak nacvičovat a rozvíjet známé dovednosti do nového prostředí a naopak. Trávit volný čas mohou klienti s dobrovolníky v zájmových kroužcích zřizovaných v organizaci (hudební, výtvarný, sportovní, keramický kroužek a kroužek bubnování na bubny), v Klubovně Vlaštovka a na pravidelných měsíčních výletech (každou třetí sobotu v měsíci je pořádán výlet v okolí Brna). Dále dobrovolníci doprovází klienty na tábory, které jsou pořádány během letních prázdnin (dva příměstské, jeden chatový tábor).

 

Dobrovolníci se také zapojují do jednorázových akcí (např. kulturní akce, pomáhají při propagačních činnostech organizace apod.).