Portimo, o.p.s.

Název organizace:
Portimo, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
45659028
Adresa organizace:
Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě
Telefon:
Webová adresa:
www.portimo.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšin
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Kraj Vysočina
Nabytí právní moci akreditace:
14. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-96263-4/OPK-2021
Účinnost akreditace:
14. září 2021 – 1. ledna 2023

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA JE OD 1.1.2023 UKONČENA

Organizace má akreditovaný program: Kámoš.

 

Program je určen dětem od 5 do 16 let, jejichž rodiče se zařazením do programu souhlasí. Je obdobou programu Pět P, vychází u jeho metodiky.

Dítě se schází jednou týdně na 2 – 3 hodiny s dobrovolníkem, který musí projít psychologickými testy a zúčastnit se speciálního výcviku, školení.

Dvojice dobrovolník – dítě tráví volný čas společnou aktivitou, na které se shodnou, jedná se např. o výlety do přírody, návštěva kina, kulturní akce, sport atd. Vytváří se tak dlouhodobý kamarádský vztah, který je pro děti i dobrovolníky velkým přínosem.

Dobrovolníci prochází školením, jsou jim poskytovány supervize, pojištění a je s nimi uzavřená smlouva.