Portimo, o.p.s.

Název organizace:
Portimo, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
45659028
Adresa organizace:
Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě
Telefon:
Webová adresa:
www.portimo.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšin
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Kraj Vysočina
Nabytí právní moci akreditace:
14. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-96263-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
14. září 2021 – 1. ledna 2023

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA JE OD 1.1.2023 UKONČENA

Organizace má akreditovaný projekt: Všeobecné dobrovolnictví.

 

Dobrovolníci působí ve službě EZOP – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ve službě Rané péče a v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi.

Dobrovolníci působí především v rámci volnočasových aktivit, účastní se pobytových akcí, dále se podílí při přípravě jednorázových akcí pro uživatele. Dále působí v rámci podpory rodin s postiženým dítětem – volnočasové aktivity.

Organizace počítá s cca 20 dobrovolníky, kteří se účastní především doučování, otevřených klubů, jednorázových akcí a podpůrných činností.

Dobrovolníky organizace vyhledává z řad studentů, ale I z řad rodičů, seniorů a nezaměstnaných. Organizace je školí, pojišťuje, superviduje a uzavírá s nimi smlouvy.