proFem, - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí o.p.s.

Název organizace:
proFem, - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
257668255
Adresa organizace:
V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4
Telefon:
Webová adresa:
www.profem.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám trpícím domácím násilím
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-135088-4/OPK-2023
Účinnost akreditace:
27. září 2023 – 27. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt „PORT – centrum pro oběti sexuálního násilí“.

Organizace od 1. ledna 20254 otevře první unikátní specializovaní centrum komplexních služeb pro oběti sexuálního násilí, domácího násilí a dalších forem genderově podmíněného násilí . PORT.

Dobrovolníci (cca 7 osob ročně) budou zapojení do spolupráce s právním týme, sociálním týme, a budou spolupracovat na dalších aktivitách centra - administrace apod.

Činnosti dobrovolníků sestávají z jednoduchých administrativních úkonů, rešerší, příprava na akciích (setkání platformy apod.), příprava postů na sociální sítě atd.

 

Dobrovolníci budou proškoleni o tématu domácího a sexuálního násilí, specificích dopadu na oběti a projevy traumatu.

Budou pojištění a bude s nimi uzavřená smlouva.