RADKA, z.s.

Název organizace:
RADKA, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
26637260
Adresa organizace:
Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Karlovarský krajÚstecký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
20. ledna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-203310-13/OPK-2022
Účinnost akreditace:
20. ledna 2023 – 20. ledna 2027

Organizace má akreditovaný projekt "Dobrovolníci pro nízkoprahová zařízení".

Program je určen pro organizace pracující s cílovou skupinou - osoby bez přístřeší, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby závislé na návykových látkách a jejich rodinní příslušníci.

Dobrovolníci jsou většinou studenti, kteří pomáhají v přijímajících organizacích.

Organizace předpokládá 10 dlouhodobých dobrovolníků a 20 krátkodobých dobrovolníků za rok. 

Dobrovolníci budou proškoleni, pojištěni, bude s nimi uzavřená smlouva a poskytnuta supervize.