RADKA, z.s.

Název organizace:
RADKA, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
26637260
Adresa organizace:
Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Ústecký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
16. června 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV- 69329-5/OPK-2022
Účinnost akreditace:
16. června 2022 – 16. června 2026

Organizace má akreditovaný projekt "Mezigeneračně".

Cílem je zapojení seniorů do života místní komunity ve formě volnočasových aktivit s aktivizační a prožitkovou složkou. 

Dobrovolníci musí být starší 50ti let.

Organizace bude tyto seniorské dobrovolníky vysílat do různých přijímajících organizací, primárně škol a rodin s dětmi.

Dobrovolníci budou proškoleni, pojištěni, bude s nimi uzavřená smlouva a poskytnuta supervize.