S.T.O.P., z.s.

Název organizace:
S.T.O.P., z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
26516594
Adresa organizace:
Bastlova 694/9, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšin
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Moravskoslezský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
6. dubna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-19289-9/OPK-2023
Účinnost akreditace:
6. dubna 2023 – 6. dubna 2027

Organizace má akreditovaný projekt „KMOTR“ .

Projekt je zaměřen na práci s dětmi a mládeží, které jsou tzv. sociálně znevýhodněné nebo se ocitli v náročné životní situaci. Taktéž je zaměřen na prius mladými lidmi, kteří se ocitli v situaci v níž, hrozí riziko sociálního selhání.

Jedná se o mentoringová dobrovolnická program, kdy se JEDEN proškolený dospělý dobrovolník dlouhodobě věnuje JEDNOMU dítěti ve věku 7-18 let. Dvojice se minimálně 4-6 měsíců pravidelně alespoň jedno odpoledne v týdnu setkává a 2-3 hodiny tráví společně volný čas.

Projekt byl organizace předán stat. městem Ostravy, kde byl realizován oddělením sociálně právní ochrany dětí. Jedná se o obdobu programu PĚT P.

V roce 2018 se předpokládá s vytvořením 30 dvojic.

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištění, supervidováni a je s nimi uzavřená smlouva.