S.T.O.P., z.s.

Název organizace:
S.T.O.P., z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
26516594
Adresa organizace:
Bastlova 694/9, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšin
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Moravskoslezský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
6. dubna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-19289-7/OPK-2023
Účinnost akreditace:
6. dubna 2023 – 6. dubna 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Doučování děti ze znevýhodněného prostředí“ .

Cílem je pomoc dětem s výukovým handicapem ze základních a středních škol zvládat danou učební látku a tak minimalizovat riziko neúspěchu a opakování ročníků, se kterým často souvisí předčasný odchod těch děti ze vzdělávacího systému. Cílem realizace doučování je motivace dětí k přípravě do školy individuálním a kamarádským přístupem dobrovolníka ovlivnit směřování dětí a budoucí vizi jejich uplatnění po splnění základní školní docházky. Program má dát podnět k dalšímu studiu, k rozvoj potenciálu dětí a zvýšit jejich šanci pro volbu dalšího vstupně vzdělání.

Dobrovolník je starší 15 ti let, který prošel výcvikem programu, má zájem a předpoklady pro práci s dětmi. Koordinátoři programu zajišťují jeho realizaci a jsou neustále nápomocni dobrovolníkům, dětem i jejich rodičům. Supervize doplňují individuální konzultace dobrovolníka dle potřeby. Program probíhá celoročně.

Důležitou součástí programu jsou společné akce dobrovolníků a dětí, jako jsou například různé soutěže, jednodenní a několikadenní výlety zaměřené na některé téma nebo zážitkovou pedagogiku, turnaje, předprázdninová setkání apod.

Dobrovolníci jsou obvykle mladí lidé do 35 let, studenti i zaměstnaní