Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.

Název organizace:
Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
27006131
Adresa organizace:
Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc příslušníkům národnostních menšin
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republikaZahraničí
Nabytí právní moci akreditace:
20. července 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-85470-8/OPK-2021
Účinnost akreditace:
20. července 2021 – 20. července 2025

Organizace má akreditovaný projekt: CAGLIERO - salesiánský volontariát.

Dobrovolnická služba v tomto programu umožňuje mladým dospělým věnovat část svého života službě druhým a společnosti zvláště v rámci různých salesiánských zařízení. Tato zařízení jsou provozována kongregací Salesiánů Dona Boska a jejich primárním zaměřením je péče o děti a mladé lidi (dobrovolníci realizují převážně různé volnočasové a zájmové aktivity pro neorganizovanou mládež v České republice a v zahraničí).

Jedná zpravidla o intenzivní službu nad 20 hodin týdně.

Cílem je:

Umožňovat integraci mladých lidí do společnosti obecně, zvyšovat jejich potenciál na trhu práce a podněcovat jejich iniciativního ducha. Poskytovat možnosti neformálního interkulturního poznávání pro mladé lidi s důrazem na jejich sociální integraci, aktivní účast, zvyšovat jejich zaměstnatelnost a poskytnout příležitosti, kdy mladí mohou vyjádřit solidaritu s jinými lidmi.

Podporovat rozvoj místních komunit

Dobrovolníci jsou převážně mladí lidé, studenti nebo nezaměstnaní.