Salesiánský klub mládeže, z.s. Zlín

Název organizace:
Salesiánský klub mládeže, z.s. Zlín
Právní forma:
spolek
IČ:
65792068
Adresa organizace:
Okružní 5430, 760 05 Zlín
Telefon:
Webová adresa:
www.skmzlin.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Sbírková ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Zlínský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-133777-5/OPK-2023
Účinnost akreditace:
27. září 2023 – 27. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolníci SKM, z .s. Zlín“.

 

Organizace využívá dobrovolníky v rámci všech svých aktivit, které jsou před. zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

 

Dobrovolníci působí v Klubu dětí a mládeže, kde plní úlohu tzv. animátorů, kteří se věnují přímé práci s klienty, provádí prvokontakt s nově příchozími, poskytují služby z oblasti výchovní, vzdělávací či socializační.

 

Dále dobrovolníci působí v Nealkopátcích, kdy se podílí jak na vytváření samotného tematického programu, tak na realizaci a koordinaci jednotlivých Nealkopátků. Současně vytváří i propagační materiály.

 

Další skupinu dobrovolníků tvoří tým pořádající a realizující letní tábory SKM Zlín (ne hlavní vedoucí tábora, ani zdravotník nebo kuchař). Náplní práce je praktická i programová příprava tábora, vedení tábora.

 

Dále dobrovolníci působí v Klubu pro rodiče s dětmi do 6 let, kdy dobrovolnice zajišťují technické zázemí a navazují kontakt s příchozími rodiči.

 

Věkově starší dobrovolníci se angažují především v oblasti barmanské služby na baru, recepci, apod.

 

Dlouhodobí dobrovolníci pomáhají i při jednorázových aktivitách organizace: karneval, bazar oblečení apod.

 

Dobrovolníci jsou pojištěni, vyškoleni, je s nimi uzavřená smlouva.

 

Dobrovolníci jsou před. ve věku 19 -35 let.