Šance pro Tebe, z.s.

Název organizace:
Šance pro Tebe, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
68246277
Adresa organizace:
Štěpánkova 92, 537 01 Chrudim
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
19. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-109238-4/OPK-2021
Účinnost akreditace:
19. září 2021 – 19. září 2025

Organizace má akreditovaný program Dobrovolnictví v komunitách I .

 

Cílovou skupinou dobrovolnického programu jsou mladí lidé s přirozenou potřebou angažovat se ve věcech veřejných a pomáhat jiným lidem. Dobrovolníci jsou nedílnou součástí organizace a skrze ně lze ovlivňovat dění v komunitě.

Dobrovolníci působí v rámci organizace Šance pro tebe, v rámci volnočasových aktivit, např. NZDM Klub Agora, Terénní program pro rodiny – Dobrovolnictví v rodinách, Předškolní klub, Komunitní programy – Centrum podpory volnočasových a zájmových aktivit domu Agora, Šicí dílna s obchodem – tréninková pracovní místa.

V rámci různých pobytových akcí je zajištěna doprava, ubytování a stravování pro dobrovolníky.

Dobrovolníci jsou pojištěni, proškoleni, je jim poskytovaná supervize a je s nimi uzavřená smlouva.