Šance pro Tebe, z.s.

Název organizace:
Šance pro Tebe, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
68246277
Adresa organizace:
Štěpánkova 92, 537 01 Chrudim
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
Povaha dobrovolnické služby:
Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
17. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-109238-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
17. září 2021 – 17. září 2025

Organizace má akreditovaný program: Dobrovolnictví v komunitách II.

Nejedná se o přímou práci s klienty a tento program má povahu pouze krátkodobé dobrovolnické služby. Jedná se tedy o dobrovolnické aktivity, které nevyžadují vysoké nároky na přípravu dobrovolníků a jejich evidenci.

Mezi hlavní aktivity patří především pomoc při realizaci kulturních akcí, workshopů, seminářů, dětské dny, pobytové výjezdy a besídky, organizace dokumentárního festivalu Jeden Svět.

S dobrovolníky je uzavírána pouze ústní dohoda, jsou pojištění a v případě vícedenních akcí je jim poskytováno ubytování a strava.