Sdružení D, z.ú.

Název organizace:
Sdružení D, z.ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
70865574
Adresa organizace:
17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc
Telefon:
Webová adresa:
www.sdruzenid.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Olomoucký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
12. května 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV- 63209-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
12. května 2022 – 12. května 2026

Organizace má akreditovaný program: „Na Cestě“.

 

Cílovou skupinou jsou děti z dětských domovů, děti se speciální vzdělávacími potřebami a děti v náhradní rodinné péči. Program je má lépe připravit na samostatný život.

Tyto děti se budou jednou týdně v rozsahu cca 2 hodin setkávat s dobrovolníkem, kdy spolu budou trávit volný čas: např. příprava do školy, kulturní a sportovní akce apod.

V rámci schůzek by mělo docházet k posilování kompetence dětí např. ve finančním plánování apod.

Dobrovolníci budou studenti, budou proškoleni, pojištěni, supervidování a bude s nimi uzavřená smlouva.

Program je obdobou projektu LATA.