Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Název organizace:
Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
26612933
Adresa organizace:
Havlíčkovo nám. 189/2, 130 00 Praha 3
Telefon:
Webová adresa:
www.migrace.com
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc příslušníkům národnostních menšin
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
19. září 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-134218-4/OPK-202
Účinnost akreditace:
19. září 2022 – 19. září 2026

Organizace má akreditovaný projekt: „Dobrovolníci v SIMI“.

Dobrovolníci v organizaci pracují na různých aktivitách, a jejich působení se odvíjí od jejich zájmů a aktuálních potřeb Sdružení pro integraci a migraci.

Především pomáhají dobrovolníci s osobní asistencí klientům – při jednání s úřady, vyřizování dokumentů, trávení volného času, zapojení klienta do českého prostředí formou setkávání, společných aktivit, nácvik češtiny. Těmto dobrovolníkům je věnovaná péči ze strany koordinátory dobrovolníků, mají supervize, mohou jim být zprostředkované volné vstupenky do kina Bio Oko, na výstavy v Rudolfinu a v Muzeu hl. m. Prahy.

Dále dobrovolníci sbírají podklady pro monitoring o stavu ochrany lidských práv v zemích původu cizinců – klientů organizace.

Dobrovolníci rovněž vypomáhají při prezentačních akcí organizace – koncert, výstavy, večery pro dárce, zajišťování multikulturních večerů, prezentačních akcí apod.