Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

Název organizace:
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
Právní forma:
spolek
IČ:
65399447
Adresa organizace:
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon:
Webová adresa:
www.sons.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženým
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
14. června 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV- 85996-7/OPK-2023
Účinnost akreditace:
14. června 2023 – 14. června 2027

Organizace má akreditovaný program „Dobrovolná dopomoc lidem se zrakovým postižením“.

 

Tento projekt vychází z poslání a cílů organizace, která klade důraz na pomoc slabozrakým a nevidomým občanům vést plnohodnotný, smysluplný a spokojený život a připravovat společnost na to, aby přijímala nevidomé občany zcela přirozeně jako svou integrální součást.  Významným faktorem tohoto programu je jeho princip, který je založen na dlouhodobé spolupráci a komunikaci zrakově postižených osob a dobrovolníků.  Dobrovolník přenáší své poznatky o životě, možnostech a schopnostech nevidomých do intaktní společnosti.

 

Dobrovolnický program je zavedeni na pracovištích organizace SONS a v rámci  přijímajících organizacích v síti Tyflocentrum, o.p.s. (pouze části z nich).

 

Činnost dobrovolníka je individuálně domluvena s koordinátorem dobrovolníků na jednotlivých pracovištích. Dobrovolník se může zapojit do skupinových aktivit (tvořivé dílny, účast na pobytech, arteterapie, klubová posezení apod.), nebo může pracovat individuálně s jedním klientem (Pěší turistika, plavání, návštěvy posilovny, koncertů apod.) Mezi častou pomoc dobrovolníka klientovi patří doprovody na cestách v dopravních prostředcích, k lékaři, na úřady apod.

 

Dobrovolníci jsou vyškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.