Slezská diakonie

Název organizace:
Slezská diakonie
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
65468562
Adresa organizace:
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Jihomoravský krajMoravskoslezský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
16. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-127938-4/OPK-2021
Účinnost akreditace:
16. září 2021 – 16. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt: „Manažerská akreditace dobrovolnictví ve Slezské diakonii“.

 

Organizace v rámci svých zařízení ročně vyšle cca 50 dobrovolníků, kteří přinášejí zkvalitnění služeb uživatelů sociálních služeb Slezské diakonie. Dále dobrovolníci přináší zlepšení kvalita života uživatelů, pomáhají při jejich začlenění do společnosti, jsou oporou pracovního týmu. Nenahrazují pracovní místa.

Dobrovolníci působí většinou v přímé péči o uživatele, kdy se spolupodílí na vybraných činnostech především v rámci volnočasových aktivit.

Dále mohou pomáhat při organizování jednorázových akcí (semináře, dny otevřených dveří apod.)

Dobrovolníci jsou vyškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřena smlouva.