Slunečnice, z.s.

Název organizace:
Slunečnice, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
68455429
Adresa organizace:
Hudečkova 1, 405 01 Děčín
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofáchPomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republikaZahraničí
Nabytí právní moci akreditace:
19. září 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-135166-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
19. září 2022 – 19. září 2026

Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolnické centrum Slunečnice“.

Organizace má akreditovaný projekt v České republice a v zahraničí: Spolková republika Německo.

Slunečnice je organizací vysílající a zároveň přijímající., kdy jsou dobrovolníci  zapojeni do různých programů organizace a tím zkvalitňují služby v péči o klienty. (Slunečnice se věnuje péči a podpoře lidí s mentálním nebo fyzickým postižením, a to s cílem plnohodnotného zapojení této skupiny obyvatel do společnosti.)

Organizace plánuje mít 40 dobrovolníků, v těchto programech:

Dobrovolníci v programu Dobré poledne

Dobrovolníci na doprovody

Dobrovolníci na výlety, kroužky a nárazové akce

Dobrovolníci kteří jsou vysílaní do jiných přijímajících organizací (Agentura osobní asistenční služby, Křesťanské společenství Jonáš, Rodinné poradenství, Pedagogicko-psychologická poradna Teplice p.o., R.O.S. rodina a děti Děčín, Centrum sociálních služeb – vše v městě Děčíně, dále pak Sdružení jurta Děčín)

Dále organizace vysílá dobrovolníky do různých přijímajících organizací v regionu, napříč oblastí sociálních služeb.

Dobrovolníci jsou vyškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřena smlouva.