Sociální agentura, o.p.s.

Název organizace:
Sociální agentura, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
26540495
Adresa organizace:
Varšavská 688/40 400 03 Ústí nad Labem
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc nezaměstnanýmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženým
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Ústecký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
30. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-118735-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
30. září 2021 – 30. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolníci pro Sociální agenturu.“

Organizace nabízí služby pro osoby se zdravotním postižením. Dobrovolníci, kteří zde vykonávají, nebo mají zájem vykonávat, dobrovolnickou činnost musí být velice dobře obeznámení s problematikou nabízených služeb – organizace pořádá důkladná školení.

Dobrovolnicí pomáhají v rámci různých projektů s administrativní činností, vyhledávají vhodná pracovní místa pro občany se zdravotním postižením se zaměřením na Ústecký kraj v rámci projektu Agentura práce, pomáhají s prací na počítači apod.

Dobrovolníci vykonávají dobrovolnickou službu pouze v rámci organizace, pro její klienty. Dobrovolníci jsou pojištěni, proškoleni a je s nimi uzavřená smlouva.