SOPRE CR, o.p.s

Název organizace:
SOPRE CR, o.p.s
Právní forma:
Obecně prospěšná společnost
IČ:
27511359
Adresa organizace:
Tovární 1114, 537 01 Chrudim
Telefon:
Webová adresa:
www.soprecr.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc nezaměstnanýmPomoc osobám sociálně slabým
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Město Chrudim
Nabytí právní moci akreditace:
17. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-113916-8/OPK-2021
Účinnost akreditace:
17. září 2021 – 17. září 2025

Organizace má akreditovaný program: „Lidé bez přístřeší působí jako dobrovolníci“.

 

Dobrovolníci budou pomáhat jak s úklidem, při akcích – např. potravinová sbírka.

Zapojeni lidé bez přístřeší do dobrovolnické služby mohou přinést velkou pomoc městu.

Dobrovolníci se mohou zapojit i při doučování a školní přípravy.

Projekt je ve spolupráci s městem a Úřadem práce.

Dobrovolníci budou proškoleni, pojištění a bude s nimi uzavřená smlouva.