SPMP ČR pobočný spolek Mnichov

Název organizace:
SPMP ČR pobočný spolek Mnichov
Právní forma:
pobočný spolek
IČ:
69973377
Adresa organizace:
SPMP Cheb, Mnichov 142, 35301 Mariánské Lázně
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženým
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-113784-3/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný projekt „Otevřené dveře“.

 

Tento projekt se pokouší řešit situaci klientek Domova Pramen, které touží prožívat vztahy i s lidmi mimo prostředí zařízení, zažívat zájem konkrétního člověka (ne zaměstnance) o svou osobu, jezdit do blízkého města, jít k někomu na návštěvu. Smysl projektu spočívá ve snaze nelézt v intaktní části společnosti lidi, ochotné nabídnou své přátelství a navázat s klienty vztah na takové úrovni, aby to mělo pozitivní přínos jak pro klienty, tak pro tyto přátele – tj. dobrovolníky, resp. dobrovolnice.

Dobrovolníky jsou většinou studentky středních škol v Mariánských Lázních. Dobrovolnice jsou oslovovány vždy na začátku školního roku o možnou spolupráci, potom je jim představeno prostředí Domova Pramen, jsou vybrány a vyškoleny a je s nimi sepsána smlouva. Jsou rovněž pojištěny a supervidovány.

V průběhu roku je do projektu zapojeno cca 60 dobrovolnic, které se věnují volnočasovým aktivitám s klientky (výlety, zájmové kroužky, čtení apod.)