SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s

Název organizace:
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
68145209
Adresa organizace:
U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava
Telefon:
Webová adresa:
www.jekhetane.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc nezaměstnanýmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc příslušníkům národnostních menšin
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Moravskoslezský krajOlomoucký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
5. ledna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-189919-10/OPK-2022
Účinnost akreditace:
5. ledna 2023 – 5. ledna 2027

Organizace má akreditovaný projekt: Blíže lidem.

Organizace poskytuje sociální a vzdělávací služby zejména obyvatelům přímo ohroženým sociálním vyloučením žijících prostorově izolovaných lokalitách v Ostravě. Uživateli služeb jsou zejména příslušníci etnické skupiny Romů. Hlavním cílem dobrovolnického programu je doučování školáků, pomoc při organizování a realizaci poznávacích výletů a pobytových akcí a sportovních aktivit, práce s dětmi v nízkoprahových zařízeních a v sociálně aktivizačních zařízeních pro rodiny s dětmi.

Dobrovolníci pomáhají při organizaci potravinových sbírek, pomáhají při sběru materiálových sbírek (např. oblečení, hraček).

Dobrovolníci jsou proškoleni v zásadách bezpečného chování na pracovišti BOZP, jsou seznámeni s organizačními podmínkami chodu organizace, se základními principy poskytování sociálních služeb. Do proškolení dobrovolníků patří i speciální vzdělávací akce a tématické přenášky (např. specifika práce s romským uživatelem sociální služby apod. ).

Předpokládaný počet zapojených dobrovolníků je 10, jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.