Spolek PROHANDICAP Jirkov

Název organizace:
Spolek PROHANDICAP Jirkov
Právní forma:
spolek
IČ:
26532832
Adresa organizace:
U Dubu 1562, 434 11 Jirkov
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Ústecký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-152542-5/OPK-2022
Účinnost akreditace:
27. září 2022 – 27. září 2026

Organizace má akreditován projekt „Dobrovolníci volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež“.

 

Program je zaměřen na posilování schopností a dovedností dětí a mládeže, pomáhá v navazování sociálních kontaktů, přirozeném začleňování do komunity vrstevníků a slouží jako prevence proti sociálnímu vyloučení.

Organizace spolupracuje s dobrovolníky pro svou vlastní potřebu tak i pro přijímajících organizaci Archa 777, z.s a další přijímající organizace v regionu.

Organizace plánuje zapojit ročně cca 30 dobrovolníků do volnočasových aktivit, doučování dětí, pomoci při organizaci výletů, kulturních, sportovních anebo společenských akcí.

Dobrovolnický program probíhá ve skupinkách, nikdy individuálně.

Dobrovolníci jsou pojištěni, vyškoleni a je s nimi uzavřená smlouva.