Spolek PROHANDICAP Jirkov

Název organizace:
Spolek PROHANDICAP Jirkov
Právní forma:
spolek
IČ:
26532832
Adresa organizace:
U Dubu 1562, 434 11 Jirkov
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Ústecký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-152542-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
27. září 2022 – 27. září 2026

Organizace má akreditován projekt „Dobrovolníci pro seniory a osoby se zdravotním postižením“.

 

Program je zaměřen na aktivizace osob, které díky svému postižení anebo věku nemohou nebo nechtějí sami chodit do společnosti, za kulturou apod.

Organizace plánuje zapojit ročně cca 30 dobrovolníků do volnočasových aktivit, pomoci při organizaci výletů, kulturních, sportovních anebo společenských akcí, pomoc s nákupy apod..

Dobrovolníci jsou pojištěni, vyškoleni a je s nimi uzavřená smlouva