Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta

Název organizace:
Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta
Právní forma:
spolek
IČ:
48157457
Adresa organizace:
Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové 2
Telefon:
Webová adresa:
www.daneta.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženým
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
6. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-123480-8/OPK-2023
Účinnost akreditace:
6. září 2023 – 6. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt: „Pomoc dobrovolníků osobám s autismem a s kombinovaným postižením v jejich integraci do
společnosti“.

Činnost sdružení se zaměřuje na těžce zdravotně postižené děti s kombinovanými vadami, tzn. děti s mentálním postižením, k němuž se druží další tělesné, smyslové a jiné zdravotní poruchy. Sdružení využívá i řada podobně postižených dospělých a seniorů. Sdružení rozšířilo postupně dvoje aktivity také mezi rodinné příslušníky apod.

 

Sdružení pořádá řadu volnočasových, mimoškolních a zájmových činností pro své klienty. Pořádá besedy, přednášky, školení pro rodiče apod.

 

V rámci těchto svých aktivit využívá dobrovolníky. Ti rovněž pomáhají s doprovodem klientů na vycházky, pomáhají v chráněném bydlení.

 

Ročně spolupracuje s cca 15 dobrovolníky, jsou pojištěni, proškoleni a je s nimi uzavřená smlouva.