Statek Vlčkovice, o.p.s.

Název organizace:
Statek Vlčkovice, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
23453051
Adresa organizace:
Vlčkovice 1, 257 03 Vlčkovice
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
Povaha dobrovolnické služby:
Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Hlavní město PrahaStředočeský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
29. října 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-150072-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
29. října 2021 – 29. října 2025

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolníci v organizaci Statek Vlčkovice, o.p.s.“.

 

Dobrovolníci přijíždějí na statek ve Vlčkovicích pravidelně na naplánované akce a účastní se všech druhů prací od organizačních po různorodé činnosti při údržbě a opravách.

Pravidelnou akcí je dobrovolnický víkend. Pro dobrovolníky, kteří se přihlásí a přijedou je připravena konkrétní činnost prodaný víkend. Jedná se o manuální práce typu sekání trávy, práce na bio zahrádce, příprava festivalu a další činnosti, na které není potřeba žádná odbornost.

Dále dobrovolníci pomáhají s propagací prezentačních akcí a s jejich organizací.

Organizace poskytuje sociální bydlení, a v tomto projektu se dobrovolníci podílejí na rekonstrukcích bytových jednotek a společných prostor pro obyvatele.

Organizace spolupracuje s cca 90 dobrovolníky.

Dobrovolníci jsou proškoleni a pojištěni.