Temperi, o.p.s.

Název organizace:
Temperi, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
28159179
Adresa organizace:
Jar. Haška 1818/1, 37004 České Budějovice
Telefon:
Webová adresa:
www.tempericb.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Jihočeský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-112605-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
1. ledna 2023 – 1. ledna 2027

Organizace má akreditovaný projekt: „Dobrovolnictví v Temperi - mentoring“.

 

 

Projekt je složen ze dvou částí:

  • Program Pět P

Sociálně preventivní volnočasový program je určen dětem od 6 do 15 let, jejichž rodiče (zákonní zástupci) se zařazením do programu souhlasí. Dítě se schází jednou týdně na 2 – 3 hodiny s dobrovolníkem, který musí být starší 18ti let, projít psychologickými testy a zúčastnit se speciálního výcviku, školení.

Dobrovolníky jsou převážně studenti. Dobrovolníci tráví s dítětem volný čas – návštěvy kina, hřišť apod.

  • Doučování dětí
  •  

Aktivita je zaměřena na pravidelné doučování dětí ze sociálně slabých rodin nebo z pěstounských rodin. Doučování je nepravidelnou aktivitou, nejčastěji 1-2 týdně, forma je skupinová nebo individuální.

Dobrovolníci jsou odborně proškoleni, supervidováni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.