TŘI, z.ú.

Název organizace:
TŘI, z.ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
18623433
Adresa organizace:
Sokolská 584, 257 22 Čerčany
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
ORP
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-136645-7/OPK-2023
Účinnost akreditace:
27. září 2023 – 27. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolníci  v Hospici Dobrého Pastýře“.

 

Dobrovolníci jsou součástí hospicového týmu již od roku 2008.

 

Dobrovolníci jsou v postavení společníků klientů hospice, tráví s klienty volný čas: povídají si, předčítají, hrají společenské hry, pomáhají při pořádání akcí, pečují o knihovnu apod. Náplň jejich činnosti se vždy přizpůsobuje aktuálnímu stavu a přání konkrétního pacienta.

 

Dále dobrovolníci pomáhají se zprostředkování on-line kontaktu s rodinnými příslušníky klientů.

 

Dobrovolníci zapojení do přímé péče s klienty musí být starší 18 ti let, dobrovolníci vypomáhající hospici pak musí být starší 15ti let. .

 

Dobrovolníci prochází důkladným školením, supervizí. Jsou pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.